Nieuwe leden:

Nieuwe leden kunnen zich bij de secretaris van de vereniging
aanmelden. Het aanmeldingsformulier (tevens doorlopende machtiging)
kunt u hieronder downloaden en vervolgens afdrukken.
Gelieve dit document af te drukken, in te vullen, te ondertekenen en
in te leveren op het vermelde adres of bij de feesttent. Lid worden
vanaf het lopende jaar kan tot aanvang van de start van de
festiviteiten in de laatste week van april. Wilt u tijdens het feest
lid worden dan gaat het lidmaatschap in vanaf het volgende jaar.


Bent u lid geworden na 1 februari?

Indien u lid bent geworden en na 1 februari uw incasso formulier
heeft ingeleverd, kunt u uw lidmaatschapskaart bij de kassa in de
feesttent ophalen en deze contant afrekenen. Met ingang van het
volgende jaar zal de automatische incasso worden geactiveerd en uw
kaart thuis worden bezorgd.


Automatische incasso:

De automatische incasso zal elk jaar medio februari plaatsvinden. Na
afschrijving zal de lidmaatschapskaart tussen half maart en half
april bij u thuis bezorgd worden. Leden die geen automatische
incasso hebben afgegeven zullen tussen januari en april bezocht
worden en ontvangen na contante betaling de lidmaatschapkaart.


Adreswijzigingen:

Adreswijzigingen kunt u doorgeven aan de secretaris van de vereniging:

E.A. van Meel – Paans
Wiepstelling 8
4251 SG Werkendam


Opzeggen lidmaatschap:

Indien u uw lidmaatschap wilt opzeggen dient u dit schriftelijk
kenbaar te maken aan de secretaris van de vereniging:

E.A. van Meel – Paans
Wiepstelling 8
4251 SG Werkendam

U kunt het lidmaatschap op ieder gewenst moment opzeggen. Let er wel
op dat als u gedurende het jaar uw lidmaatschap opzegt, u het
lidmaatschapsgeld voor het lopende jaar nog wel verschuldigd bent.
De opzegging zal ingaan vanaf het volgende jaar. Dit is conform de
statuten van de vereniging. Alleen schriftelijke opzeggingen worden
in behandeling genomen; mondeling opzeggen is niet mogelijk.


Prijzen lidmaatschap:

Automatische incasso:

Gezinslidmaatschap (vanaf 18 jaar) € 22,50
65+€ 10,-
Donateur € 10,-

Incasso aan de deur:

Gezinsmaatschap (vanaf 18 jaar) € 27,50
65+ € 11,-
Donateur € 11,-

Kinderen t/m 17 jaar gratis bij een gezinslidmaatschap.
Kinderkaarten zijn af te halen bij de kassa van de feesttent op
vertoon van de gezinslidmaatschapskaart.