Kosten lidmaatschap Oranjevereniging Werkendam 2023

Gezinslidmaatschap (vanaf 18 jaar voor maximaal 2 volwassenen) € 27,50
65+€ 10,-
Donateur € 10,-

Kinderen t/m 17 jaar gratis bij een gezinslidmaatschap.
Kinderkaarten zijn af te halen bij de kassa van de feesttent op
vertoon van de gezinslidmaatschapskaart.

Bent u lid geworden na 1 februari?

Indien u lid bent geworden en na 1 februari uw incasso formulier heeft ingedient, kunt u uw lidmaatschapskaart bij de kassa in de feesttent ophalen en deze contant afrekenen.
Met ingang van het volgende jaar zal de automatische incasso worden geactiveerd en uw
kaart thuis worden bezorgd.

Opzeggen of adres wijzigen lidmaatschap:

Indien u uw lidmaatschap wilt opzeggen of uw woonadres wilt wijzigen dient u dit schriftelijk
kenbaar te maken aan de secretaris van de vereniging:

OVWsecretariaat@outlook.com

U kunt het lidmaatschap op ieder gewenst moment opzeggen. Let er wel
op dat als u gedurende het jaar uw lidmaatschap opzegt, u het
lidmaatschapsgeld voor het lopende jaar nog wel verschuldigd bent.
De opzegging zal ingaan vanaf het volgende jaar. Dit is conform de
statuten van de vereniging. Alleen schriftelijke opzeggingen worden
in behandeling genomen; mondeling opzeggen is niet mogelijk.

Door het invullen van dit formulier geeft u toestemming aan Oranjevereniging Werkendam om jaarlijks een éénmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven inzake de jaarlijkse contributie, en uw bank om éénmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Oranjevereniging Werkendam. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Uiteraard komt deze machtiging bij opzegging van het lidmaatschap te vervallen of wanneer u aangeeft de machtiging te willen beëindigen. Bovengenoemde wijzigingen dienen tijdig schriftelijk te worden bekend te worden gemaakt per email aan ovwsecretariaat@outlook.com.